Zasady korzystania z kortów oraz cennik wynajmu

Informujemy, iż pobieranie opłat z tytułu udostępniania kortów tenisowych położonych przy ul. Wrzosów w Krapkowicach nastąpi od dnia 13 czerwca 2016r.

Karnety oraz bilety jednorazowego wstępu będzie można kupić w kasie Pływalni Delfin.

KORTY TENISOWE czynne codziennie od 8.00 do 20.00. REZERWACJI KORTÓW można dokonywać telefonicznie pod nr tel. 508 561 041.

 

CENNIK WYNAJMU KORTÓW:

1. Od poniedziałku do piątku - 12,00 zł / godz.

2. Sobota, niedziele i święta - 15,00 zł / godz.

3. Młodzież szkolna, renciści, emeryci z terenu Gminy Krapkowice - 10,00 zł / godz.

4. KARNET 20- godzinny, do wykorzystania w dni powszednie w danym roku - 160,00 zł

5. KARNET 20- godzinny, do wykorzystania we wszystkie dni tygodnia w danym roku - 200,00 zł

ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH:

1. Korzystający z kortu zobowiązani są do kulturalnego zachowania się.

2. Na korcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu.

3. Na terenie kortu zabrania się jazdy na rolkach, deskach, rowerach itp.

4. Na korcie obowiązuje strój i obuwie sportowe o powierzchni stosownej dla nawierzchni.

5. Za uszkodzenia powstałe podczas gry odpowiada wynajmujący kort.

6. Po skończonej grze należy zasiatkować po sobie kort i zostawić porządek; czas gry wynosi 55 minut, 5 minut należy przeznaczyć na przygotowanie kortu dla następnych graczy.

7. Opóźnione przybycie na kort nie zwalnia z obowiązku dokonania płatności za cały czas rezerwacji kortu.

8. Za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie kortu właściciel kortu nie odpowiada.

9. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo wyłącznie obsługa kortu.

×

Wyszukaj w serwisie