Tereny zielone

Pod koniec grudnia 2011 r. otrzymaliśmy pomoc finansową w kwocie 17 691, 50 zł na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”objętych PROW na lata 2007-2013 „Aktywny wypoczynek wśród zieleni przy krytej pływalni Delfin w Krapkowicach'', której celem było stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni. Suma kosztów kwalifikowalnych wyniosła 25 268,00 zł. 

 

×

Wyszukaj w serwisie