Strona w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia

Kapitał spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy zł / 881.000,00 zł/ i dzieli się na 1 762 udziały po pięćset zł /500 zł/ każdy.

Udziały są równe i niepodzielne. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje GMINA KRAPKOWICE i w całości je pokrywa gotówką. 

×

Wyszukaj w serwisie