Biuletyn Informacji Publicznej Logo Gmina Krapkowice

Logo Pływalni DelfinKrapkowicka Pływalnia Delfin

Skaczący Delfin

Kapitał spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy zł / 881.000,00 zł/ i dzieli się na 1 762 udziały po pięćset zł /500 zł/ każdy.

Udziały są równe i niepodzielne. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje GMINA KRAPKOWICE i w całości je pokrywa gotówką. 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe