OTWARCIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH 11 MAJA 2020 r.

W uzgodnieniu z Prezesem Delfin Sp. z o.o. od poniedziałku 11 maja otwarte zostają boiska będące w zarządzie Spółki tj.:

- korty tenisowe - ul. Wrzosów 2 w Krapkowicach,

- kompleks boisk ORLIK - ul. Wrzosów 2 w Krapkowicach,

- stadion miejski - ul. Olimpijska 1 w Krapkowicach

Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych obiektów oraz harmonogramy będą dostępne na stronach: www.delfin.krapkowice.pl oraz www.krapkowice.pl. Ponieważ sytuacja jest dynamiczna, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, o wszystkich zmianach  w zasadach korzystania z obiektów sportowych będziemy informować na bieżąco. W związku z epidemią, podczas korzystania, prosimy o szczególne zachowanie zasad bezpieczeństwa.

 Do czasu zniesienia zakazów, na terenie gminy Krapkowice pozostają zamknięte:

- przyszkolne obiekty sportowo- rekreacyjne (w tym sale gimnastyczne),

- siłownie zewnętrzne i place zabaw,

- boiska sportowo- rekreacyjne  bez tzw. dozoru stałego (w tym boiska administrowane przez
 Ludowe Zespoły Sportowe gminy Krapkowice).

Informacje dodatkowe:

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym należy pamiętać
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa
:

·       zachowanie dystansu społecznego,

·       obowiązku zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast   

        przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

·       ograniczonej liczbie osób,

·       weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),

·       braku możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),

·       dezynfekcji urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,

·       obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

·       korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

 

 Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 792)


 

Zasady korzystania z obiektów sportowych będących w zarządzie
Delfin Sp. z o.o. w Krapkowicach
.

 

 1. Obiekty sportowe zostaną otwarte 11 maja 2020 r.  Harmonogram korzystania z obiektów dostępny będzie na obiektach oraz na stronie www.delfin.krapkowice.pl 
  i facebooku https://pl-pl.facebook.com/krapkowickaplywalniadelfin/ .
   
 2. Informacja dotyczy następujących obiektów sportowych:
 1. Korty tenisowe  - ul. Wrzosów 2 w Krapkowicach,
 2. Kompleks boisk  ORLIK – ul. Wrzosów 2 w Krapkowicach
 3. Stadion miejski – ul. Olimpijska 1 w Krapkowicach
 4. Stadion piłkarski – ul. Wrzosów 1a  - z boiska korzysta tylko klub sportowy
 1. Czas otwarcia poszczególnych obiektów

Korty tenisowe, ORLIK ul.Wrzosów poniedziałek – piątek od godz. 1000 – 2200

sobota – niedziela od godz. 1000 – 2000

Stadion miejski ul.Olimpijska1cały tydzień od godz.800- 2000

 

 1. Delfin Sp. z o.o. jako zarządca obiektów sportowych wyznacza pracowników nadzorujących korzystanie z poszczególnych obiektów sportowych oraz zobowiązuje się do wywieszenia
  w widocznym miejscu harmonogramu korzystania.

 

 1. Zasady korzystania z poszczególnych obiektów sportowych podczas epidemii:
 1. z boiska może korzystać maksymalnie 6 osób ( plus osoba prowadząca zajęcia),
 2. z kortu tenisowego może korzystać maksymalnie 4 ćwiczących (plus osoba prowadząca zajęcia),
 3. na całym obiekcie przebywają tylko uczestnicy zajęć,
 4. należy zachować odległości 2 metrów pomiędzy korzystającymi z obiektów, tak by maksymalnie ograniczyć kontakt pomiędzy uczestnikami zajęć,
 5. należy korzystać z własnego sprzętu sportowego- zarządca obiektów nie zapewnia miejsca do składowania i przechowywania sprzętu,
 6.  w przypadku zajęć zorganizowanych odpowiedzialnym za zachowanie warunków bezpieczeństwa uczestników jest osoba je prowadząca,
 7. na każdym z obiektów obowiązywać będzie wywieszony w widocznym miejscu harmonogram korzystania z obiektu,
 8. w przypadku zajęć zorganizowanych sposób wykorzystania obiektu określa podmiot je organizujący (zmiana grup ćwiczących, wykorzystanie czasu etc.)
 9. z obiektów sportowych można korzystać tylko i wyłącznie w celu uprawiania sportu
 10. zarządca obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą),
 11. zarządca obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi
  i wychodzącymi grupami korzystającymi z obiektów,
 12. osoby korzystające z obiektów zobowiązane są do dezynfekcji rąk wchodząc
   i opuszczając obiekt sportowy,
 13. osoby przybywające na obiekcie sportowym, nie mają obowiązku zakrywania twarzy. Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.
 1. W przypadku nieprzestrzegania określonych powyżej zasad lub kłopotów z ich wyegzekwowaniem przez zarządcę powiadamiana będzie Straż Miejska lub Policja.
   
 2. Wszelkie zmiany oraz niezbędne informacje dotyczące obiektów sportowych będą publikowane na www.delfin.krapkowice.pl, www.krapkowice.pl oraz analogicznie na  Facebooku.
   
 3. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji dotyczących funkcjonowania boisk są:

- obiekty sportowe ul. Wrzosów 2,tel. 508 561 041

- stadion miejski ul. Olimpijska 1, tel. 501 170 039 , 502 718 998

 1. Delfin sp. z o.o. jako zarządca obiektów zobowiązuje się do jego bieżącej kontroli, przeprowadzenia dezynfekcji po zajęciach oraz wyjaśnienia wszelkich innych kwestii dotyczących funkcjonowania obiektów w aktualnych warunkach.
   
 2. Delfin sp. z o.o. jako zarządca obiektów prowadzi weryfikację liczby osób przebywających na otwartym obiekcie sportowym, przy czym nie gromadzi danych osobowych.

 

Prezes Delfin Sp. z o.o.

/-/ Romuald Haraf

korty tenisowe - orlik.jpeg

orlik 1.jpeg

100_0267.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie