ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA PŁYWALNI "DELFIN" W CZASIE TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA

 

 

Delfin Sp. z o.o. informuję, iż pływania Delfin przy ul. Wrzosów 2 w Krapkowicach 

zostanie otwarta od 01.07.2020 r.

Od poniedziałku do piątku w godz.14.00-22.00.

sobota – 6:00 - 22:00

niedziela 8:00 – 22:00


Prosimy wszystkich chętnych o zapoznanie się z zawieszaną informacją dotyczącą wymogów korzystania z basenu, na naszej stronie internetowej i na tablicy przed wejściem oraz w środku obiektu.

 INFORMACJA

Dotyczy zmiany w regulaminie pływalni „ Delfin ” w czasie pandemii koronawirusa

Na podstawie wytycznych dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-COV-2,

Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 

Obiekt pływalni „ DELFIN” przy ul. Wrzosów 2 będzie otwarty ponownie od 01.07.2020 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów i pracowników wprowadza się:

1. Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.

2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu oraz w szatniach.

3. Liczba osób korzystających jednocześnie z pływalni nie może przekroczyć 30 osób w tym:

 •      niecka sportowa do 4 osób na jednym torze
 •      niecka rekreacyjna do 6 osób
 •      wanna jaccuzi - 1 osoba lub kilka osób wspólnie zamieszkujących
 •      brodzik 2 osoby
 •      sauna sucha - 2 osoby lub kilka osób wspólnie zamieszkujących
 •      sauna parowa nieczynna
 •      w kolejce do rynny zjazdowej zachowana odległość min. 2 m

4. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie- osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu / sauny. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

5. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się tylko jedna osoba.

6. Zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni tj. szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika, a także podczas pływania w basenie.

7. Obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.

8. Zaleca się zapoznanie z instrukcjami zawieszonymi w toaletach dotyczących:

 • mycia rąk
 • dezynfekcji rąk
 • zdejmowania i zakładania maseczek

9. Ograniczenie działalności sauny suchej:

 •      w jednym czasie z sauny może korzystać do 2 osób
 •      obowiązkowe korzystanie z sauny boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika

(drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury)

10. Zakaz przebywania osób towarzyszących i nie pływających na niecce basenowej oraz w poczekalni.

11. Sprawy organizacyjne:

 •      do odwołania zawiesza się wszystkie zajęcia grupowe, nauki pływania i aerobik z wyjątkiem indywidualnych nauk pływania .  

    

Prezes DELFIN  Sp. z o.o.

Romuald Haraf

100_0315.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie