INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI KARNETÓW

 Informacja dla właścicieli karnetów na krytą pływalnie.

W związku ze zmianą zarządcy krytej pływalni DELFIN od 01.01.2021r. nowy zarządca Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach przejmuje na siebie zobowiązania z tytułu niewykorzystanych karnetów.

Z uwagi na obecnie trwający przestój związany z obostrzeniami, termin ważności karnetów będzie przedłużony o czas trwania zamknięcia pływalni.

×

Wyszukaj w serwisie