Oświadczenie Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo!

W dniu wczorajszym tj. 23.04.2015r. odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach. W 14 pkt porządku obrad „Wolne wnioski i zapytania” przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Andrzej Małkiewicz nie udzielił mi głosu tłumacząc później, że jest to punkt dotyczący wypowiedzi radnych. Myślę, że w pkt 3 porządku obrad „wnioski i zapytania radnych....” Radni poruszają wszystkie interesujące ich tematy, a pkt 14 pozostawia się zaproszonym i przybyłym gościom. W związku z powyższym postanowiłem moją wypowiedź umieścić na naszej stronie internetowej.

Od jakiegoś czasu w mediach pojawiła się nagonka na moją osobę związaną ze stratami jakie przynosi nasza pływalnia. W roku bieżącym straty te są wyższe niż w latach poprzednich, a związane to było min z: 

1) konserwacją całej powierzchni dachu (ok. 1500m2); 

2) remontem silników po 5 latach ciągłej pracy; 

3) wprowadzonym promocjom (np. 2 zł/godz. dla emerytów w wyznaczonych porach); 

4) wprowadzeniem bezpłatnych wejść na basen dla dzieci i młodzieży z Gminy Krapkowice do 26 roku życia po 2 godziny dziennie w okresie wakacji (miało to na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego i odciągnięciu naszej młodzieży od korzystania z wód niestrzeżonych, i zapobiegnięciu ewentualnym utonięciom; 

5) inne drobne nakłady remontowe.

Straty nasze za ubiegły rok wyniosły niecałe 400 tys. zł. Pytanie czy to dużo? Na pewno tak. Dodam jednak, że w porównaniu do innych tego typu obiektów jakie znam są to najniższe straty. Inne pływalnie generują straty rocznie w wysokości 500 tyś ÷ 1,2 mln. zł. Trudno wymagać aby pływalnie przynosiły zyski, gdyż w takiej sytuacji na pewno by je budowali prywatni inwestorzy. Niestety takie porównania i argumenty co do niektórych naszych radnych i części społeczeństwa nie docierają, stąd też wolą żebym publicznie na Sesji głosu na ten temat nie zabierał. Nadmieniam, że dnia 16 kwietnia 2015r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników gdzie po przedstawieniu bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z działalności na Wniosek Rady Nadzorczej otrzymałem absolutorium. W ciągu 5 lat działalności z dużych inwestycji wykonaliśmy:

1) tereny zielone wokół pływalni ( dofinansowane z środków unijnych w wysokości 60% - wartość ok. 40.000,00 zł brutto; 

2) brodzik dla dzieci ( dofinansowany z Fundacji Górażdżańskiej Aktywni w Regionie w wysokości 50% - wartość ok 130.000,00 zł brutto;

3) ogniwa fotowoltaiczne i hybrydowe o moce elektrycznej 41,5 kW i mocy cieplnej 27 kW ( dofinansowane z środków unijnych w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych – wartość ponad 500.000,00 zł brutto.

Po przemyśleniu całej sytuacji wystąpiłem do Rady Nadzorczej z prośbą żeby odwołała mnie z zajmowanego stanowiska. Poinformowałem również o tym fakcie Burmistrza Krapkowic. Osobiście nie widzę powodów żeby się podawać do dymisji, a decyzję pozostawiam Radzie Nadzorczej.

                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                     Joachim Kubilas

                                                                                                                      Prezes Zarządu

 

Krapkowice, dnia 24.04.2015r

×

Wyszukaj w serwisie