Nabór na Ratownika Wodnego

Krapkowicka Pływalnia Delfin Sp. z o. o. zatrudni RATOWNIKA WODNEGO.

Kandydat powinien posiadać aktualne uprawnienia ratownika wodnego tj.:

- ukończone szkolenie ratownika wodnego potwierdzone zaświadczeniem zgodnym ze wzorem MSW stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 747)

lub

- uprawnienia min. Ratownika WOPR uzyskane przed 1 stycznia 2012 r., zachowujące uprawnienia dla ratowników z zakresu ratownictwa wodnego zgodnie z Art. 41. 1. Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 208 poz. 1240 r.);

- aktualne zaświadczenie o ukończonym kursie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;

- inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym (sternik motorowodny, żeglarz jachtowy, płetwonurek, instruktor pływania itp.);

- członkostwo w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego (wykaz podmiotów na stronie MSW).

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie danych w formularzu informacyjnym wyłącznie poprzez adres e-mail: delfin.sekretariat@krapkowice.pl

Na zgłoszenia czekamy do 28 maja 2015 r.

Po zaakceptowaniu kandydata na stanowisko ratownika zostanie podpisana umowa o pracę.

 

×

Wyszukaj w serwisie